Čiščenje in pregled lovilcev olj

Čiščenje lovilcev olj je potrebno izvajati 1 x letno ozirma v skladu s poslovnikom za obratovanje,  ki je spremni dokument lovilcev olj in maščob. Gre za nujen ukrep, ki zagotavlja učinkovito delovanje lovilca in varstvo okolja pred morebitnim onesnaženjem.

 

Količino izločenega olja, maščobe ali druge lahke tekočine, je obvezno potrebno nadzorovati po vsakem izrednem dogodku kot so nalivi, poplave itd.. Lahke tekočine, ki se zbirajo v prostoru za odstranjevanje olj in maščob, je potrebno odstraniti, še preden je debelina sloja večja od 10 cm.  Odstranjevanje se izvede preko vstopne odprtine oz. pokrova lovilca olj in maščob.

 

Potek:

  • Izčrpavanje zaoljene vode iz lovilca olj
  • Izčrpavanje mulja iz lovilca olj
  • Mehansko čiščenje lovilca
  • Pranje lovilca z visoko-tlačno napravo
  • Čiščenje koalescentnega filtra
  • Preizkus delovanja samodejne zapore
  • Pregled stanja lovilca olj in izdelava poročila


yle=
yle=
Pred čiščenjem Po čiščenju

 

EKOTEH
yle=
yle=