Akreditiran kontrolni organ

V letu 2011 smo postali akreditiran kontrolni organ.

EKO-TEH d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-117 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C).
Kontrola vključuje:

  • kontrolo ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev;
  • kontrolo tesnosti nepremičnih rezervoarjev.