Pregled vodov s kamero

Izvajamo čiščenje, preizkus tesnosti in pregled vodov s kamero premera do 1200 mm (tehnološko, meteorno in fekalno kanalizacijo).

Za čiščenje in pregled tehnoloških vodov uporabljamo specialno vozilo in vozilo s kamero, ki sta ustrezno opremljena in primerna za vstop v Ex območja.

Po izvedenem pregledu izdelamo poročilo z opisom stanja, fotografijami in video posnetkom.

Po ugotovitvi stanja vodov lahko podamo predlog za sanacijo.